فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور در دیزل ژنراتور می باشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز و در نتیجه لرزش را به همراه خواهد داشت.

به منظور تراز کردن محل استقرار دیزل ژنراتورها حتما باید فونداسیون اجرا کرد و توسط لرزگیرهای زیر شاسی به کف فونداسیون بولت کرد. این امر سبب کاهش لرزش های ایجاد شده توسط موتور دیزلی به کل سیستم می شود و ضروری است. ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ، ﻧﺼﺐ برخی از ﺩﻳﺰﻝ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﻗﻮﻯ ﻭ ﻣﺤﻜﻤﻰ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﻑ ﻭ ‫ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﻓﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.

‫‫ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺳﺎﻛﻦ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ، ﻣﻘﺎﻭمت ‫ﻭ استحکام لازم را داشته ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﻭ هم رﺍﺳﺘﺎﻳﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯﺷﻮﺩ.

نکات مهم جهت ساخت فوندانسیون

الف: ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴۰ ﺍﻟﻰ ۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺯ ﺷﺎﺳﻰ دیزل ژنراتور ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‫ﺗﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺁﺳــﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﻭ ۱۰ ﺍﻟﻰ ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﻒ ﻣﺤﻞ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ‫ﺑﺎﺷﺪ.

ب: زمان نصب دستگاه، فوندانسیون محکم و خشک شده باشد.

ج: سطح فوندانسیون کاملا صاف و مسطح باشد.

د: فوندانسیون دستگاه باید مستقل از فوندانسیون سازه اتاقک طراحی و ساخته شود.

ه: در دستگاههای با قدرت بالا، سیستم خنک کنندگی به صورت جداگانه نصب خواهد شد. چنانچه دستگاه مورد استفاده از این نوع باشد، باید فوندانسیون سیستم خنک کننده متناسب با ابعاد و وزن آن، جدا از فوندانسیون دستگاه طراحی و ساخته شود.

اهداف اصلی از ساخت فونداسیون

۱- نگهدارنده وزن دستگاه.

۲- نگهدارنده تراز بین موتور و دستگاه کوپله شده به آن مانند ژنراتور، پمپ، کمپرسور و غیره.

۳- خنثی کننده ضربات تولید شده توسط دستگاه.

طراحی فونداسیون دیزل ژنراتور

  • در ابتدا باید مکانی که برای نصب دیزل ژنراتور لحاظ می شود را خاک برداری نمود.
  • خاک برداری تا جایی ادامه دارد که به خاک غیر دستی و غیر نباتی برسیم.
  • یک لایه بتن مگر به ارتفاع حداقل ده سانتی متر باید برای ساخت فونداسیون ریخته شود.
  • منظور از بتن مگر، نوعی از بتن با عیار سیمان ۱۵۰ کیلوگرم در متر مکعب می باشد.
  • با این کار خاک بستر از فونداسیون جدا خواهد شد.
  • ابعاد خاک برداری باید متناسب به ابعاد فونداسیون باشد، یعنی از هر جهت حداقل باید ده سانتی متر اضافه برای گودبرداری فاصله وجود داشته باشد.
  • ابعاد فونداسیون در طراحی آن باید به گونه ای در نظر گرفته شوند که از هر بعد دستگاه حداقل چهل تا پنجاه سانتی متر اضافه باشد.
  • ارتفاع فونداسیون نیز از تراز کف حداقل بیست سانتی متر در نظر گرفته می شود و همانطور که قبلا ذکر شد این به عملیات سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور کمک خواهد کرد.
  • عمق فونداسیون نیز از معادله D=L.W.d/M به دست می آید که در این رابطه منظور از D  : عمق فونداسیون، منظور از M: وزن دیزل ژنراتور می باشد.

طراحی فونداسیون دیزل ژنراتور به جز توجه به موقعیت مکانی، پارامترهای شهری نظیر آب و هوا، نویز و یا نزدیکی به معماری طراحی را نیز لحاظ می نماید. از زمانی که علم و تکنولوژی پیشرفت نموده است کاربردهای بیشتری نیز برای واحدهای ارتباطی و انواع تجهیزات در نظر گرفته شده اند.

اما به طور کلی، قابلیت اطمینان و طول عمر مفید دستگاه نه تنها به کیفیت و ساختار دیزل بستگی دارد بلکه باید به طور صحیح و جدی نیز از آن استفاده و نگهداری نمود. مورد مهم دیگر اداره دیزل ژنراتور توسط افراد متخصص است و اینکه آنها باید با اصول ساخت عملیات دستگاه به طور کامل آشنا باشند. در واقع آنها باید با عملکرد کامل دیزل آشنا بوده و درجه حرارت را در فصول مختلف سال به خصوص سرما و گرما کنترل کنند و همچنین میزان روغن را قبل از هر بار استفاده بررسی کنند.

برای مشاهده مقالات و پروژه های بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.