معرفی کلی در مورد بردهای کنترل دیزل ژنراتور از نظر ظاهری، برد دیزل ژنراتور را می توان یک نمایشگر و یا مجموعه ای از نمایشگرها دانست ادامه مطلب معرفی برد های کنترلی دیپسی