قطعه اکچویتور (Actuator)  یا سلونوئید یا شیر برقی دیزل ژنراتور، به عنوان محرک سوخت در دیزل وظیفه کنترل دور را از طریق فرمان گاورنر دیزل ادامه مطلب اکچویتور دیزل ژنراتور چیست؟