پژوهشگران پارک علم و فناوری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین با پشتیبانی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک (صحا) راهکاری برای جایابی نیروگاه‌های پراکنده خورشیدی عرضه ادامه مطلب راهکاری برای کاهش اتلاف انرژی در نیروگاه‌های خورشیدی