سایلنسر اگزوز دیزل ژنراتور (صدا خفه کن اگزوز دیزل ژنراتور) سبب کاهش صدای دیزل ژنراتور می شود. وظیفه منبع اگزوز دیزل ژنراتور نیز خفه کردن ادامه مطلب معرفی سایلنسر اگزوز در دیزل ژنراتورها