موتورهای دیزل ژنراتور یکی از انواع محصولات و وسایل صنعتی هستند که می توان گفت بدون وجود آن ها در مناطقی که امکان برق رسانی ادامه مطلب آنالیز و آزمایش روغن دیزل ژنراتور