استفاده از برد کنترلر دیزل ژنراتور در انواع مجموعه های دیزل ژنراتور اتوماتیک رایج گردیده و موجب صرفه جویی زیادی در نیروی کار شده است. ادامه مطلب نقش برد کنترلی در دیزل ژنراتور ها