سنسور دور سنج دیزل ژنراتور یا پیکاپ (Pickup) دیزل ژنراتور یا سنسور سرعت دیزل ژنراتور برای تعیین دور موتور دیزل ژنراتور استفاده می‌شود. این سنسور متشکل ادامه مطلب معرفی سنسور دورسنج دیزل ژنراتور