تامین برق در نواحی مختلف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دیزل ژنراتور از دستگاه های تولید برق و الکتریسیته می باشد.اتصال كابل و سیم ادامه مطلب نقش باس بار در دیزل ژنراتور