یکی از ماشین آلات تولید نیرو که استفاده گسترده ای  از آن در سطح جهان می گردد دستگاه مولد برق با استفاده از گاز طبیعی ادامه مطلب اجزای تشکیل دهنده ژنراتور گازسوز