محققان پارک علم و فناوری قزوین با حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در صدد جایابی و اندازه‌ دهی بهینه منابع تولیدات پراکنده خورشیدی با رویکرد محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه‌های توزیع برق هستند.

احسان مدرسی رئیس هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی طلوع صنعت تاجیک و مجری طرح جایابی و اندازه‌دهی بهینه منابع تولیدات پراکنده خورشیدی با رویکرد محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه‌های توزیع برق گفت: هدف از این پروژه بهینه‌سازی و جایابی، سایزینگ این نیروگاه‌ها در شبکه نمونه است که متعاقبا منجر به کاهش تلفات، ماکزیمم‌کردن سود، به تعویق افتادن توسعه پست‌ها و هزینه‌ها و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه مورد مطالعه با حضور نیروگاه‌های خورشیدی (نیروگاه‌های تجدیدپذیر) خواهد شد.

مدرسی خاطر نشان کرد: امروزه با توجه به اهمیت ضریب کارکرد تجهیزات تولید توان و پارامترهای قابلیت اطمینان در نیروگاه‌های خورشیدی و همچنین خسارت‌های وارده ناشی از عدم محاسبات دقیق پارامترهای قابلیت اطمینان، ارائه راهکاری مناسب برای افزایش ضریب قابلیت اطمینان در منابع تولیدات پراکنده (نیروگاه‌های خورشیدی) حائز اهمیت است.

رئیس هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی طلوع صنعت تاجیک ادامه داد: بنابراین با مطالعاتی که در این طرح بر روی شبکه واقعی انجام خواهد گرفت می‌توان با ثبت و تحلیل گزارشات خرابی تجهیزات در نرم‌افزار DIgSILENT، شبکه را از لحاظ میزان شاخص‌های قابلیت اطمینان بررسی کرد که منجر به جلوگیری از قطعی شبکه برق بالا دست می‌شود.

به گفته وی، با توجه به ابعاد پژوهشی و عملی طرح و همچنین اهمیت مقوله تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، نتایج در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه تولید نیرو قابل استفاده خواهد بود.

مدرسی خاطر نشان کرد: در این طرح با در نظر گرفتن کلیه عوامل فنی و اقتصادی مرتبط با نصب منابع تولید پراکنده (نیروگاه‌های خورشیدی) نظیر تلفات، پروفیل ولتاژ، سطح اتصال‌کوتاه و سود و هزینه‌های ناشی از نصب این منابع به مکان‌یابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در پست‌ها پرداخته خواهد شد.

وی ادامه داد: در نهایت بحث هزینه، در رابطه با شاخص‌های قابلیت اطمینان SAIDI) و SAIFIو CAIDIو…( بر روی المان‌های شبکه‌های توزیع مورد بررسی واقع شده و به واحد پول تبدیل می‌شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی طلوع صنعت تاجیک با اشاره به دیگر اقداماتی که در قالب این پروژه انجام می شود، اظهارکرد: در این طرح همچنین به ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مشکلات اندازه‌دهی و جایابی بهینه منابع تولیدات پراکنده (نیروگاه‌های خورشیدی) به منظور کاهش و به تعویق انداختن هزینه‌ها و افزایش سود در شبکه بر اساس تاثیر محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه پرداخته می‌شود که با انجام محاسبات فوق، قطعیت در تولید توان به واحد پول تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در نهایت می‌توان میزان خسارت از عدم تامین توان را از فاکتور ENS به دست آورد و راهکاری برای کاهش آن ارائه کرد، گفت: منظور از ENS همان Energy Not Supplied است به عبارتی دیگر این شاخص میزان بار تامین‌نشده در سیستم را نشان می‌دهد که اگر هر چه این مقدار بیشتر باشد از لحاظ هزینه به سیستم شرکت توزیع خسارت وارد می‌کند و همچنین سطح قابلیت اطمینان سیستم را هم پایین می‌آورد که می‌توان با مطالعات دقیق و اقدام در این راستا قابلیت اطمینان شبکه را بالاتر برد تا میزان خسارت و هزینه‌های وارده به شرکت‌های توزیع برق را کاهش داد.

به گفته مدرسی، به طور کلی با اندازه‌دهی و جایابی بهینه و مناسب منابع تولیدات پراکنده (نیروگاه های خورشیدی) می‌توان فاکتورهای هزینه را کاهش داد و متعاقباً کلیه پارامتر‌های شبکه را بهبود بخشید.

لینک سایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک:

http://www.esfrd.ir/fa/news/417