تولید انرژی و غذا در مزارع خورشیدی؛ بر اساس نتایج پروژه‌های آزمایشی، برخی محصولات کشاورزی زیر پنل‌های خورشیدی بهتر از حالت آفتاب کامل، رشد می‌کنند.

در آمریکا دو تولید کننده‌ی عسل با نام‌های تراویس بولتون و کیارا بولتون زنبورهایشان را در سه مزرعه‌ی خورشیدی نگهداری می‌کنند؛ جایی که در آن گیاهان بومی در زیر و اطراف پنل‌های خورشیدی (صفحاتی که انرژی خورشید را گرفته و به برق تبدیل می‌کند) کشت می‌شود. تراویس بولتون می‌گوید:

مزیت جایگاه‌ها این است که آن‌ها از عمد برای گرده‌افشان‌ها کاشته می‌شوند. در این جایگاه‌ها تلاش بر این است که زمین به‌حالت پوشش گیاهی علفزارهای بومی بازگردند که این برای خود ما نیز سودمند است.

در پی انتشار یک استاندارد دولتی در مورد نحوه‌ی ایجاد محیط‌های مناسب گرده افشان‌ها، در مینه‌سوتا گیاهان بومی به‌عنوان بستر باغ‌های خورشیدی، جایگزین چمن و شن شده‌اند. در نتیجه‌ی اجرای این طرح در بیش از نیمی از ۱۶۰۰ هکتار از مزارع خورشیدی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ گیاهان بومی کشت شد که نه‌تنها برای گرده‌افشان‌ها مفیدند؛ بلکه موجب زیبایی آن مناطق هم شده است.

بیش از نیمی از مزارع خورشیدی مستقر در مینه‌سوتا در سالهای اخیر دارای گیاهان بومی مناسب برای گرده‌افشانی شده‌اند

اگرچه مینه‌سوتا در حال تشویق توسعه‌دهندگان مزارع خورشیدی برای کاشت گیاهان بومی است؛ ولی مناطق دیگری نیز وجود دارند که در آن‌ها در مورد برداشت انرژی و غذا از مزارع خورشیدی مطالعه می‌شود. دانشگاه‌هایی در آمریکا، آلمان و دیگر کشورها در حال آزمایش مفهوم کشاورزی دو منظوره هستند؛ جایی که در آن محصولات کشاورزی زیر سایه‌ی پنل‌های خورشیدی رشد می‌کنند. آن‌ها دارند می‌بینند که در برخی موارد گیاهان در این حالت، بهتر از حالت آفتاب کامل رشد می‌کنند.

همه رقم مزیت

افزودن گیاهان به مزارع خورشیدی منافع بسیاری برای تاسیساتی که هدف اصلی آن‌ها کاهش انتشارات کربن و گسترشانرژی‌های تجدیدپذیر است، به همراه دارد. جوردن مک‌نیک تحلیلگر انرژی-آب و زمین آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر (NREL) که حامی پروژه‌های مربوط به تاثیر رشد گیاهان بومی و زراعی در مزارع خورشیدی است، می‌گوید:

این نشان‌دهنده‌ی فرصتی شگفت‌انگیز برای پیشرفت کشاورزی و نیز بهبود امنیت غذایی ما و به‌طور همزمان توسعه‌ی انرژی است.

افزودن گیاهان به مزارع خورشیدی مزایای مختلفی برای شرکت‌هایی که هدف نخست آن‌ها کاهش انتشارات کربن و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر بوده دارد و گیاهان بومی و زراعی می‌توانند به سلامت گرده‌افشانان کمک کنند؛ موجوداتی که بواسطه‌ی از دست‌دادن زیستگاه‌هایشان، مسمومیت با سموم حشره‌کش، تغذیه‌ی ضعیف، بیماری، کاهش تنوع ژنتیکی و عوامل مختلف دیگری در معرض خطر قرار گرفته‌اند. به‌عنوان پیامدی از این تهدیدات، کلنی‌های زنبورعسل مدیریت شده مورد استفاده برای تولید عسل از تعداد ۵/۷ میلیون در دهه‌ی ۱۹۴۰ به چیزی حدود ۲/۷ میلیون رسیده است. گرده‌افشان‌ها روی اقتصاد هم تاثیر زیادی دارند و سهم آن‌ها در اقتصاد ملی آمریکا، سالانه  ۲۴ میلیارد دلار آمریکا برآورد می‌شود. با اختصاص زمین‌های بیشتری برای تولید انرژی خورشیدی، ایجاد محیط‌های مساعد برای گرده‌افشانی در آن مناطق از لحاظ اکولوژیکی و اقتصادی سودمند خواهد بود.