محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا یک راه ارزان و پایدار برای تولید سلول های خورشیدی با استفاده از باکتری ها یافتند که حتی در هوای ابری هم بازدهی بیشتر از سلول های خورشیدی قبلی دارند. تلاش های قبلی برای ساخت سلول های خورشیدی بیوژنیک بر استخراج رنگدانه های طبیعی که باکتری ها از آن برای فتوسنتز استفاده می کنند، متمرکز بود. اما این فرآیند بسیار پیچیده و پر هزینه به کمک حلال های سمی انجام میشود که می تواند منجر به تجزیه رنگدانه شود.
‎در روش ابداعی توسط محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا باکتری ها با یک ماده معدنی که مانند یک نیمه رسانا عمل می کند، پوشانده می شود و این مخلوط روی یک سطح شیشه ای قرار داده می شود. این صفحه شیشه ای آغشته به این مخلوط نقش آند در سلول خورشیدی را ایفا می کند. در این فرآیند باکتری ها همچنان زنده می مانند و می توانند به طور مداوم رنگدانه تولید کنند.