تصویری از بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان ازفاصله ۴ کیلومتری سطح زمین به ظرفیت ۱٫۵GW واقع در Longyangxia  چین.
لازم بذکر است این نیروگاه تا پایان سال ۲۰۱۸ به ظرفیت ۳GW  رسیده است.