به گزارش برق نیوز علی کیان گفت: برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و جلوگیری از آلایندگی هوا ایجاد نیروگاه خورشیدی برای تولید برق در مراتع شهرستان‌های دماوند و ری فراهم شد.

وی همچنین اجرای طرح کاداستر را بسیار مهم دانست و افزود: از آنجائی که نقشه‌های تهیه شده کاداستر اراضی منابع طبیعی دارای مختصات است، از همین رو افراد سودجو و فرصت طلب با وجود اسناد تک برگی که بر اساس این نقشه‌ها صادر می‌شود نمی‌توانند سند مالکیت معارضی را دریافت کنند.

کیان خاطرنشان کرد: این اقدام موجب تثبیت مالکیت دولت و دفاع از انفال و جلوگیری از پدیده زمین خواری می‌شود که اجرای این طرح در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران قرار دارد.

وی یادآور شد: به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی و در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی استان در سال گذشته رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.