دیزل ژنراتور‌ها از نظر راه اندازی می‌تواند به دو صورت باشد. اولی به صورت راه اندازی دستی که بعد از قطع برق، اپراتور باید دیزل را راه اندازی نموده و بعد از تولید ولتاژ و گرم شدن دیزل، مصرف کننده را به ژنراتور وصل کند؛ و دومی به صورت خودکار می‌باشد که با قطع برق اصلی باید دیزل به صورت اتوماتیک راه اندازی شده و به مصرف کننده وصل شود و با وصل برق خاموش گردد.

برای تامین انرژی الکتریکی در کارخانجات، ادارات، بیمارستان ها، مجتمع‌های مسکونی، کارگاه‌های صنعتی و … هنگام قطع برق اصلی از ژنراتور هم محور با دیزل استفاده می‌گردد که به نام برق اضطراری معروف است.

دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور می‌تواند برای تامین کل مصرف انرژی الکتریکی یا قسمتی از آن با توجه به نوع سیستم طراحی و انتخاب گردد. در هر حال باید با قطع شدن برق اصلی، دیزل راه اندازی شده و بعد از تولید ولتاژ و گرم شدن آن، خروجی ژنراتور به مصرف کننده وصل گردد؛ و در هر لحظه با وصل برق اصلی برق ژنراتور قطع و برق اصلی به مصرف کننده وصل شده و ژنراتور خاموش گردد.

دیزل ژنراتور‌ها از نظر راه اندازی می‌تواند به دو صورت باشد. اولی به صورت راه اندازی دستی که بعد از قطع برق، اپراتور باید دیزل را راه اندازی نموده و بعد از تولید ولتاژ و گرم شدن دیزل، مصرف کننده را به ژنراتور وصل کند؛ و دومی به صورت خودکار می‌باشد که با قطع برق اصلی باید دیزل به صورت اتوماتیک راه اندازی شده و به مصرف کننده وصل شود و با وصل برق خاموش گردد. مدار راه اندازی خودکار می‌تواند در مدل‌های مختلف طراحی شود؛ که در زیر به دو نوع آن اشاره شده است که مدار اول با استفاده از کنتاکتور کمکی (رله مغناطیسی) و تایمر و مدار دوم با استفاده از کنترل کننده‌های الکترونیکی انجام می‌گیرد. کنترل کننده‌های الکترونیکی در مدل‌های مختلف برای ژنراتور‌های خاصی تولید شده که برای نصب آن باید به کاتالوگ شرکت‌های سازنده مراجعه گردد.

در مدار قدرت L۱ و L۲ و L۳ به عنوان برق اصلی L۱* و L۲* و L۳* به عنوان برق سه فاز ژنراتور اضطراری در نظر گرفته شده است. RL مصرف کننده می‌باشد.

مدار قدرت ژنراتور اضطراری