افترکولر (After cooler) دیزل ژنراتور همانطور که از نامش مشخص است به صورت تحت الفظی به معنای “خنک کردن پس از” می باشد. افتر کولر نیز همچون اینتر کولر به منظور خنک کاری هوای خارج شده از توربوشارژ قبل از ورود به داخل سیلندر مورد استفاده قرار می گیرد.

با این تفاوت که اینترکولر در جلوی رادیاتور قرار می گیرد و هوای داخل خارج شده از توربوشارژ، طی یک مسیر نسبتاً طولانی با هوا خنک می شود. ولی افتر کولر در دهانه ورودی سیلندر قرار گرفته و عمل خنک کاری هوای بیرون آمده از توربوشارژ را توسط آب انجام می دهد.

برای این منظور در افتر کولر محفظه ای تعبیه شده است که در جداره های آن تعدادی لوله قرار گرفته است. این لوله به منظور عبور جریان آب می باشند. این جریان آب همان آبی است که برای خنک کاری موتور استفاده می شود و در رادیاتور خنک کاری می شود. بنابراین با عبور جریان آب از درون لوله های جداره محفظه افتر کولر، هوای خارج شده از توربو شارژ خنک می گردد.

افترکولر (After cooler) نیز از جمله بخش های مهم درون موتور دیزل می باشد. مکانیسم عملکرد آن نیز بسیار به اینتر کولر شباهت دارد. در واقع وظیفه آن پایین آوردن درجه هوای خروجی از توربوشارژ است البته قبل از اینکه این هوا به داخل سیلندر دیزل ژنراتور وارد شود.

 البته این دو بخش با یکدیگر تفاوت هایی نیز دارند که به بررسی آن ها می پردازیم. اولین تفاوت آن ها محل قرارگیری آنها می باشد. محل قرارگیری اینترکولر جلوی رادیاتور موتور است و هوایی که از توربوشارژ خارج می شود برای خنک شدن باید روندی طولانی را طی کند. ولی افتر کولردیزل ژنراتور در دهانه ورودی سیلندر قرار گرفته و عمل خنک کاری هوای بیرون آمده از توربوشارژ را توسط آب انجام می دهد.

برای دست یابی به اهداف گفته شده درون افتر کولر محفظه ای در نظر می گیرند که دارای چند لوله در جداره های خود است. هدف از قرار دادن این لوله ها رد شدن جریان آب می باشند. این جریان آب همان آبی است که برای پایین آوردن درجه حرارت موتور استفاده می شود و در رادیاتور خنک کاری می شود. بنابراین با عبور جریان آب از درون لوله های جداره محفظه افتر کولر، هوای خارج شده از توربو شارژ خنک می گردد.

نحوه عملکرد افترکولر

عملکرد افتر‌کولر نیز به مانند اینترکولر جهت خنک‌کردن هوای فشرده شده توسط توربو شارژر در مسیر ورود به داخل سیلندر‌ها می‌باشد. تفاوت افترکولر و اینترکولر در محل قرارگیری آن‌ها می‌باشد. افترکولر در دهانه ورودی سیلندر قرار می‌گیرد و هوای بیرون آمده توسط توربو شارژر را بوسیله آب خنک می‌کند.

اینتر کولر روی دیزل و پشت/جلو رادیاتور ( بسته با زاویه دید ) قرار می‌گیرد و هوای خارج شده از توربو شارژر را در یک مسیر طولانی خنک می‌کند.

عملکرد افترکولر به این شکل می‌باشد که در آن محفظه‌ای تعبیه شده است که در جداره‌های آن تعدادی لوله‌هایی جهت جریان آب قرار گرفته‌است. آب استفاده شده آبی است که در رادیاتور جهت خنک‌ کردن دیزل استفاده می‌شود.

گردش آب از درون لوله‌های تعبیه شده در جداره محفظه افترکولر، هوای خارج شده از توربوشارژ خنک می‌کند و موجب افزایش چگالی هوا و در نتیجه افزایش راندمان دیزل می‌شود.

وظیفه افتر کولر در موتور های دیزل

در موتور های دیزل After Cool (افتر کوول) در واقع همین وظیفه را برعهده دارد که هوای متراکم شده و داغ پس از توربو شارژر وارد After Cool می گردد. افترکول ساختاری شبیه رادیاتور دارد و این امر سبب خنک شدن هوای داخل آن و در نتیجه تراکم بیشتر هوای داخل آن می گردد.

همانطور که در شکل آمده هوای متراکم شده بعد از توربو شارژر فشاری حدود ۱۳۸kpa  و در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس می باشد.

این هوا وارد افتر کوول گردیده و به علت در مجاورت قرار گرفتن با هوای ۲۹°C  محیط در هنگام خروج از افتر کول دمایی حدود ۴۹°C  و فشار ۱۲۴kpa  دارد.این کاهش دما نقش چشمگیری در افزایش نسبت فشار هوای ورودی به موتور دیزل دارد.

البته در موتور های توان بالاتر جهت بهبود خنک کنندگی و متراکم نمودن هر چه بیشتر هوای ورودی به موتور دیزل از آب جهت خنک نمودن هوای ورودی به موتور بعد از توربو شارژر دیزل استفاده می گردد. در این حالت دستگاه دارای Water Cool می باشد.

برای مشاهده مقالات و پروژه های بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.