مراحل تعیین توان دیزل ژنراتور مورد نیاز

 
 
برای انتخاب یک دیزل ژنراتور مناسب مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن دقت کرد تعیین دقیق توان ژنراتور مورد نیاز می‌باشد. اگر توان دیزل ژنراتور انتخابی بیش از حد بزرگتر از مقدار توان مورد نیاز ما باشد ما متحمل هزینه اضافی شده ایم و اگر توان دیزل ژنراتور انتخابی کمتر از توان مصرفی مورد نظر باشد ژنراتور در حالت اضافه بار کار میکند و عمر آن بشدت کاهش پیدا میکند و آسیب جدی به خود دستگاه و تجهیزات متصل به آن وارد می‌کند.

برای انتخاب یک دیزل ژنراتور مناسب مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن دقت کرد تعیین دقیق توان ژنراتور مورد نیاز می‌باشد. اگر توان دیزل ژنراتور انتخابی بیش از حد بزرگتر از مقدار توان مورد نیاز ما باشد ما متحمل هزینه اضافی شده ایم و اگر توان دیزل ژنراتور انتخابی کمتر از توان مصرفی مورد نظر باشد ژنراتور در حالت اضافه بار کار میکند و عمر آن بشدت کاهش پیدا میکند و آسیب جدی به خود دستگاه و تجهیزات متصل به آن وارد می‌کند. پس قدم اول در انتخاب یک دیزل ژنراتور مناسب، تعیین دقیق توان آن می‌باشد. برای این کار ابتدا تمامی مصرف کننده‌های موجود در شبکه مورد نظر را که می‌خواهند توسط دیزل ژنراتور تغذیه شوند به دو دسته تکفاز و سه فاز تقسیم میکنیم و توان مورد نظر یا جریان مورد نیاز هر دستگاه را به یکی از صورت‌های زیر مشخص میکنیم

اسب بخار / کیلو وات /کیلو ولت آمپر /آمپر
حال که میزان توان و یا جریان دستگاه‌ها به یکی از صورت‌های بالا مشخص شد باید ضرایبی را برای آن‌ها با توجه به نوع دستگاه در نظر بگیریم.
در واقع باید به این نکته توجه داشت که برق تولیدی ژنراتور در لحظه تولید می‌شود و هیچ پشتوانه‌ای ندارد لذا باید در محاسبه توان دیزل ژنراتور توان لحظه استارت دستگاه‌ها و تجهیزات را در نظر گرفت. برای این منظور از ضرایب زیر برای مشخص شدن توان آن‌ها استفاده می‌کنیم:

برای موتور‌های الکتریکی با راه اندازی مستقیم ضریب ۲.۵
برای موتور‌های الکتریکی با راه اندازی ستاره مثلث ضریب ۱.۷
برای موتور‌های الکتریکی با راه انداز نرم ضریب ۱
برای مصارف روشنایی ضریب ۱

حال با در نظر گرفتن ضرایب بالا نسبت به نوع مصرف کننده اعداد بدست آمده را در دو دسته مصرف کننده‌های تکفاز و سه فاز جمع میکنیم. سپس عدد بدست آمده در دسته تکفاز را تقسیم بر سه کرده و با عدد بدست آمده برای دسته سه فاز جمع می‌کنیم. عدد بدست آمده را به کیلو وات و یا کیلو ولت آمپر تبدیل میکنیم (اگر بر حسب آمپر محاسبات را انجام داده اید) این عدد همان توان مصرفی مورد نیاز می‌باشد. اما این عدد توان دیزل ژنراتور مناسب نمی‌باشد.
توان تعریف شده در کاتالوگ دیزل ژنراتور‌ها در ارتفاع سطح دریا، تهویه مناسب، دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و سایر شرایط استاندارد محیط کارکرد و سوخت مصرفی می‌باشد. لیکن با توجه به محل استقرار دستگاه افت‌هایی در رسیدن به اعداد قید شده در کاتالوگ سازنده داریم.
همچنین بطور معمول در کاتالوگ دیزل ژنراتور دو عدد برای توان دستگاه اعلام می‌شود که یکی مربوط به توان مشخص می گردد ودیگری مربوط به توان دائم دستگاه Standby Power اضطراری دستگاه می‌باشد که با.
مشخص می گردد.Prime Power

با توجه به این نکته، توصیه میشود که اگر ژنراتور قرار است بصورت دائم کار در مدار باشد توان آن بگونه‌ای انتخاب شود که در حالت بار کامل از ۸۰ درصد ظرفیت آن استفاده شود و اگر قرار است از آن به عنوان پشتیبان برق شبکه استفاده شود (اضطراری) میتوان ۱۰۰ درصد ظرفیت ژنراتور را در حالت بار کامل در نظر بگیریم.

ذکر این نکته ضروری است همانطورکه اضافه بار برای ژنراتور مضر می‌باشد، کارکرد ژنراتور برای مدت طولانی در ظرفیت زیر ۳۰ درصد باعث وارد آمدن صدمه به دستگاه می‌شود.