1.شرح کلی خدمات و مشخصات فنی
نصب سامانه های 
فتوولتائیک

طراحی، تهیه و تامین تجهیزات، ساخت ،نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه برای مشترکین متقاضی، حداکثر میزان توان ” سامانه” برای هر مشترک متقاضی محدود به ظرفیت انشعاب متقاضی تا سقف صد ( ۱۰۰ ) کیلووات، می باشد. منظور از مشترک متقاضی، کلیه مشترکین برق دارای انشعاب به استثنای انشعاب موقت (آزاد) می باشد.

۲.اقدامات مقدماتی

بازدید اولیه از محل جهت انجام برآوردهای مورد نیاز،تعیین محل پیشنهادی و اولیه، بررسی وضعیت محل ازنظر آفتابگیری و فضای مناسب جهت نصب، حفاظت و ایمنی ساختمان جهت احداث ازجمله اقدامات اولیه است که در این خصوص انجام می گیرد.

۳.عملیات طراحی

در این قسمت عملیات مربوط به، طراحی نیروگاه فتوولتائیک،تهیه مشخصات فنی و نقشه های اجرایی، انتخاب تجهیزات مانند پانل های خورشیدی، اینورتر (اینورترها) ، طراحی سازه و پایه نگهدارنده مبتنی به انتخاب کابلها و متعلقات و تابلو های لازم ، به همراه تجهیزات لازم جهت اتصال به شبکه، توسط پیمانکار، صورت می گیرد.

۴.شرح عملیات تهیه و خرید

خرید تجهیزات شامل پانل ها، اینورترها، سازه های نگهدارنده به همراه پایه های بتنی، کابل ها و لوله های مربوطه و سایر متعلقات ، تابلو ها، فیوزها وکلید های لازم ،تهیه تابلوی اتصال به شبکه و کابل کشی های لازم و تهیه سیستم زمین به همراه متعلقات می باشد، که توسط مالک نیروگاه تامین می گردد.

۵.شرح عملیات نصب و راه اندازی

بازدید نهایی از محل تعیین شده، بررسی و تعیین محل نهایی جهت نصب سامانه، عملیات نصب و راه اندازی شامل، نصب سازه ها و پایه بتنی، نصب پانل های خورشیدی، سیم کشی ، کابل کشی پانل ها به همراه داکت ها و لوله های لازم و تابلو های مربوطه ، نصب اینورتر ، نصب تابلو های لازم به همراه تجهیزات جهت تزریق به شبکه، اجرای سیستم زمین مورد نیاز، راه اندازی کل سیستم شامل راه اندازی بخش AC و DC است.

دریافت فایل:

منبع سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق:

http://www.satba.gov.ir

برای مشاهده مقالات و پروژه های بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.