حفاظت هر ژنراتور باید اهمیت ژنراتور و ویژگی‌های فنی آن از قبیل برق، ولتاژ و اتصال زمین، به علاوه هرگونه ملاحظات اقتصادی را در نظر بگیرد. یک طرح حفاظت پیچیده می‌تواند اطمینان حاصل کند که ژنراتور در برابر هرگونه خطایی که رخ می‌دهد محافظت می‌شود.

با توجه به تعداد زیاد گزینه های موجود برای هر موقعیت ، تعریف دقیق برنامه های حافظتی که باید برای یک سیستم توزیع برق اتخاذ شود دشوار است ، اما برخی از طرح ها به عنوان راهنما برای حافظت از عناصر مختلفی که یک سیستم برق را تشکیل می دهند ارائه می شود.

با این وجود، هر طرح حفاظت باید تعادل بین جنبه‌های فنی و اقتصادی برقرار کند تا به عنوان مثال، رله‌های حفاظت پیشرفته برای ماشین‌های کوچک مورد استفاده قرار نگیرد.

حداقل موارد کنترلی و حفاظتی در دیزل ژنراتور بطور خلاصه در زیر آورده شده است:

 • نظارت بر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور  باید انجام گیرد
 • نظارت و حفاظت در برابر کاهش فشار روغن
 • نظارت و حفاظت در برابر افزایش درجه حرارت آب خنک کننده
 • نظارت و حفاظت در برابر دور غیر مجاز
 • نظارت بر ولتاژ و شارژ باطری
 • نظارت بر اشکال در سیستم استارت
 • نظارت و کنترل بر سطح سوخت
 • نظارت بر ولتاژ سه فاز
 • حفاظت ژنراتور در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
 • حفاظت ژنراتور در مقابل افزایش بیش از حد درجه حرارت سیم پیچها به کمک رله  PTC
 • حفاظت ژنراتور در مقابل تغییرات غیر مجاز فرکانس
 • حفاظت در برابر جریان زیاد ، نشت زمین و توان معکوس

می توان بطور کلی طرح های حفاظت ژنراتور را بر اساس پیشنهادات شرکت ‌های تولید کننده به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

– طرح های حفاظت ژنراتور‌های کوچک

– طرح های حفاظت ژنراتور‌های بزرگ

طرح های حفاظت ژنراتور‌های کوچک

برای ژنراتور‌های کوچک (بطور معمول تا حداکثر پنج مگاوات) داشتن موارد زیر ضروری است:

 • حفاظت در برابرخطا‌های داخلی
 • حفاظت پشتیبان از خطا‌های خارجی با استفاده از رله‌های جریان بالا با محدودیت ولتاژ
 • حفاظت توان معکوس
 • حفاظت ازخطا‌های زمین، با استفاده از یک رله جریان بالا
 • حفاظت در برابر اضافه بار با استفاده از رله‌های حرارتی
شکل ۱: برنامه ریزی حفاظت برای ژنراتور‌های تا ۵ مگاوات

طرح های حفاظت ژنراتور‌های بزرگ

معمولا برای ژنراتور‌های بزرگ (بیش از پنج مگاوات) حفاظت ‌های زیر در نظر گرفته می شود:

 • حفاظت دیفرانسیل برای پوشش خطا‌های داخلی
 • حفاظت ازخطا‌های زمین با استفاده از رله‌های مقاومت بالا
 • حفاظت پشتیبان با استفاده از رله‌های دیستانس یا جریان بالا با محدودیت ولتاژ
 • حفاظت توان معکوس
 • حفاظت توالی فاز منفی
 • حفاظت در برابر از دست دادن تحریک
 • حفاظت در برابر اضافه بار با استفاده از رله‌های حرارتی
شکل ۲: برنامه ریزی محفاظت برای ژنراتور‌های بیش از پنج مگاوات

برای مشاهده مقالات و پروژه های بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.