زمانی که دیزل ژنراتور و یا ژنراتور با برق شهر سنکرون می باشد امکان دارد برق شهر قطع و دوباره وصل بشود، حالا در این مدت زمان ممکنه ژنراتور از حالت سنکرون با برق شهر خارج شود و زمانی که دوباره برق شهر وصل میشود اتصال کوتاه پیش بیاد و خیلی خطرناک میباشد؛ حالا برای اینکه تشخیص اینکه که ایا برق شهر قطع شده یا نه یه حفاظتی به نام ROCOF وجود دارد.
زمانی که دیزل ژنراتور و یا ژنراتور با برق شهر سنکرون هستش امکان داره برق شهر قطع و دوباره وصل بشه، حالا در این مدت زمان ممکنه ژنراتور از حالت سنکرون با برق شهر خارج بشه و زمانی که دوباره برق شهر وصل میشه اتصال کوتاه پیش بیاد و خیلی خطرناک میباشد؛
 
حالا برای اینکه بتونن تشخیص بدن که ایا برق شهر قطع شده یا نه یه حفاظتی وجود داره به نام ROCOF؛ این حفاظت تغییرات فرکانس رو اندازه گیری میکنه و زمانی که ژنراتور با برق شهر سنکرون هست و برق شهر قطع بشه ناگهان فرکانس تغییر می‌کنه، چون ژنراتور با برق شهر کوپل شده و ناگهان از شین بی نهایت جدا میشه، این رله این تغییر فرکانس ناگهانی رو تشخیص میده و کلید ژنراتور یا برق شهر یا هر دو رو تریپ می‌کنه