استفاده کنندگان از دیزل می‌دانند که اقدامات خاصی وجود دارند تا موتور دیزل برای عملکرد مناسب در زمستان آماده شوند. موتور‌های دیزل زیر دریایی‌ها و ایستگاه‌های خارج شهری به راحتی در این دسته بندی قرار میگیرند.

استفاده کنندگان از دیزل می‌دانند که اقدامات خاصی وجود دارند تا موتور دیزل برای عملکرد مناسب در زمستان آماده شوند. موتور‌های دیزل زیر دریایی‌ها و ایستگاه‌های خارج شهری به راحتی در این دسته بندی قرار میگیرند.
موتور‌های دیزلی که دائم کار می‌باشند نیاز به این کار ندارند (اما برای سوخت ومخازن سوختشان نیاز است تا کار‌هایی صورت پذیرد).
حالا چند نکته برای آماده کردن دیزل ارزشمند شما (مثل موتور قایق‌های تفریحی یا ژنراتور‌های اضطراری) برای فصل زمستان ارائه میدهیم.

آب و ضد یخ
یک نکته مهم و حساس برای اینکار تخلیه آب رادیاتور و عوض کردن کامل ضد یخ آن است. برای این کار شیر تخلیه آب رادیاتور را باز میکنیم تا آب آن کاملاً تخلیه شود، پس از اطمینان از تخلیه کامل شیر تخلیه را بسته و سپس با ترکیب آب و ضدیخ (به نسبت مناسب) رادیاتور را پرمیکنیم.
فیلتر‌ها راعوض کنید!
تعویض یک ست کامل فیلتر‌ها همیشه یک پیشنهاد عالیست.
سوخت!
یک ایده خوب هم این است تا مقداری تثبیت کننده به مخزن سوخت اضافه کنیم تا از یخزدگی آن جلوگیری کنیم. تا جایی که ممکن است مخزن خود را پر نگه دارید تا از تشکیل شدن آب (توسط میعان) داخل آن جلوگیری کنید.
آماده کردن دیزل ژنراتور‌ها برای زمستان
مهمترین قدم برای این کار ایجاد شرایط مناسب برای سوخت دیزل است. بعد از اینکه داخل مخزن تثبیت کننده اضافه کردیم موتور را روشن کرده و اجازه میدهیم تا کار کند به حدی که مطمئن شویم سوخت مخلوط شده با تثبیت کننده در تمام قسمت‌های موتور پخش شده است.
برای دستگاه‌های کوچکتر تمام کاری که باید انجام دهید این است که زنراتور را برای چند دقیقه روشن کنید بعد شیر سوخت را بسته و تا زمانی که سوخت داخل موتورکاملا تخلیه شود منتظر بمانید. سپس دستگیره هندل موتور را بکشید تا به نقطه احتراق موتور (نقطه‌ای که سوپاپ‌های ورودی و خرورجی بسته است) برسیم.
اگر شما موتور را به این حالت برای زمستان نگه دارید از زنگ زدگی داخل موتور جلوگیری می‌کند. آماده کردن موتور برای زمستان مسئله ایست اختیاری و انجام دادن آن به کمی تلاش نیاز دارد.  
تلاش زیاد نه فقط کمی تلاش که قطعاً از صرف زمان و هزینه‌های بعدی در اثر خرابی ژنراتور جلوگیری می‌کند و باعث حفظ موتور دیزلی می‌شود که روی آن سرمایه گذاری کرده اید.