کنتاکتور چیست ؟ کنتاکتور یک کلید مغناطیس است که وقتی ولتاژ مورد نظر به آن اعمال می شود یک سری کنتاکت (یا کلید) باز را بسته ادامه مطلب نقش کنتاکتور در دیزل ژنراتور