با توجه به حساسیت زياد قطعات الکترونيکی و اهمیت بالای ژنراتورها برای تولید برق مصرفی تأسیسات و تجهیزات الکترونیکی اهمیت سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورها ادامه مطلب دانلود رایگان کتاب سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور های اضطراری