هیتر دیزل ژنراتور چیست ؟ هیتر با خاموش شدن موتور دیزل شروع به کار میکند.این قطعه با گرم کردن آب موجود در موتور وظیفه آماده به ادامه مطلب معرفی هیتر دیزل ژنراتور