صنعت هوانوردی با تاریخچه نسبتا کوتاه صد ساله خود در مقایسه با دیگر صنایع، توانسته جایگاه بسیار مناسبی را در فهرست صنایع آلاینده محیط زیست برای ادامه مطلب نقش انرژی خورشیدی در صنعت هوانوردی