برای تضمین عملکرد رضایت ‌بخش دستگاه دیزل ژنراتور، رعایت اصول نصب آن تأثیر زیادی بر عملکرد صحیح و افزایش طول عمر مفید آن دارد. همچنین ادامه مطلب نکات و شرایط نصب دیزل ژنراتور