به این علت که برق تولید شده توسط پنل های خورشیدی بصورت DC (Direct Current ) یا جریان ثابت است ؛برای تبدیل این انرژی به ادامه مطلب نحوه عملکرد اینورتر در سیستم خورشیدی