در این مقاله به بررسی نکاتی در مورد نگهداری دیزل ژنراتور ها در فصل زمستان و شرایط هوای سرد پرداخته می شود. با شروع فصل پاییز ادامه مطلب نگهداری دیزل ژنراتور ها در هوای سرد