در این مقاله به معرفی ژنراتور های ولتاژ بالا و بررسی مزایا و کاربرد های آن پرداخته می شود. شرکت ABB اخیرا ژنراتوری با ولتاژ بالا ابداع ادامه مطلب معرفی ژنراتور های ولتاژ بالا