در موتورهای احتراقی و من جمله دستگاه دیزل حدودا ۳۵% انرژی سوخت به کار مفید تبدیل می گردد و مابقی آن درون دیزل به شکل ادامه مطلب راه های افزایش راندمان دیزل ژنراتور