در این مقاله به معرفی ECU و دیاگ در دیزل ژنراتور ها خواهیم پرداخت. در گذشته موتورهای‌ دیزلی بزرگ و حتی امروزه موتوری دیزلی توان‌ ادامه مطلب معرفی ECU و دیاگ دیزل ژنراتور