به گزارش شرکت طلوع صنعت تاجیک به نقل از برق نیوز، متوسط بهای هر کیلووات ساعت انرژی تحویلی به صنایع طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ادامه مطلب قیمت برق مصرفی صنایع در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد