باتری دستگاهی است که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریسیته تبدیل کرده و منبع و مخزن برق برای راه اندازی و استارت تمام موتورهای دیزل، ادامه مطلب معرفی باتری دیزل ژنراتور