اینورتر در واقع در معنای لغوی به معنای معکوس‌کننده می‌باشد، و از نظر فنی به دستگاهی گفته می‌شود که جریان مستقیم DC (Direct Current) را ادامه مطلب انواع مختلف اینورتر های خورشیدی