افترکولر (After cooler) دیزل ژنراتور همانطور که از نامش مشخص است به صورت تحت الفظی به معنای “خنک کردن پس از” می باشد. افتر کولر نیز ادامه مطلب نقش افترکولر در دیزل ژنراتور