نوع عیب: موتور به سرعت نامی نمی‌رسد بار اضافی وجود داردمیله‌ی رگولاتور چسبیده یا از میزان خارج شده استمیله‌ی تنظیم را تمیز و روغ ادامه مطلب رفع خطا در دیزل ژنراتور