• ساعات کاری : 8:00 الی 18:00
1 - 6660 3368 028 info@tst-co.com
ایران، قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه ۳۶ و ۳۸ - پلاک ۳۹۵ - طبقه اول – واحد 3

شرایط و ضوابط سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه

شرایط و ضوابط سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه های بزرگ


شرایط و ضوابط سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه های کوچک

اطلاعات مربوط به شماره ۲ : آشنایی با قوانین و مقررات احداث نیروگاه های محدود به ظرفیت انشعاب

دانلود تعرفه های خرید تضمینی برق


 اطلاعات مربوط به شماره ۵:

ثبت نام الکترونیکی در وبسایت سامانه مهرسان


اطلاعات مربوط به شماره ۶ :

تماس با شرکت توزیع نیروی برق استان محل احداث نیروگاه یا مراجعه حضوری


اطلاعات مربوط به شماره ۷:

بررسی اولیه مدارک متقاضی توسط شرکت توزیع نیروی برق


اطلاعات مربوط به شماره ۸:انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت توزیع نیروی برق و متقاضی برای احداث نیروگاه

 قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت های توزیع نیروی برق و متقاضیان

توافقنامه مدیریت پیمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از مولدهای مختص مشترکین بین ساتبا و شرکت های توزیع نیروی برق

قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت های توزیع نیروی برق و متقاضیان- الحاقیه های مربوطه

قرارداد صلح قطعی عادی


اطلاعات مربوط به شماره ۹: انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد احداث نیروگاه بین متقاضی و پیمانکار طراحی و ساخت نیروگاه

 شرایط اجرا و دستوالعمل فنی نصب سامانه های خورشیدی و بادی کوچک

 قرارداد نمونه بین متقاضیان و پیمانکاران ذیصلاح

//tst-co.com/wp-content/uploads/2020/02/نیروگاه-های-کوچک.png