• ساعات کاری : 8:00 الی 18:00
1 - 6660 3368 028 info@tst-co.com
ایران، قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه ۳۶ و ۳۸ - پلاک ۳۹۵ - طبقه اول – واحد 3

مشاوره و طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه ۲۵کیلوواتی بر روی سقف سوله سازمان دولتی در تبریز توسط شرکت طلوع صنعت

مشاوره و طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه ۲۵کیلوواتی بر روی سقف سوله سازمان دولتی در تبریز توسط شرکت طلوع صنعت مشاوره و طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه ۲۵کیلوواتی بر روی سقف سوله سازمان دولتی در تبریز توسط شرکت طلوع صنعت
مشاوره و طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه ۲۵کیلوواتی بر روی سقف سوله سازمان دولتی در تبریز توسط شرکت طلوع صنعت
مشاوره و طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه ۲۵کیلوواتی بر روی سقف سوله سازمان دولتی در تبریز توسط شرکت طلوع صنعت

مشاوره و طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه ۲۵کیلوواتی بر روی سقف سوله سازمان دولتی در تبریز توسط شرکت طلوع صنعت

 

سال اجرا: 

مجری طرح: شرکت طلوع صنعت

مهندس کارفرما: 

مشخصات طرح: 

//tst-co.com/wp-content/uploads/2020/02/TABRIZ-PR-1-768x576-1.jpg