باتری های مورد استفاده در سیستم های خورشیدی به تجهیزاتی گفته می شود که انرژی تولید شده توسط پنل‌های خورشیدی را برای استفاده در زمان‌هایی ادامه مطلب معرفی باتری‌های مورد استفاده در سیستم‌های خورشیدی